Visie

 De visie van Stichting MensGoed

Veel mensen verblijven onnodig lang in een instelling met alle daarbij behorende negatieve invloeden. Vrijwel ieder mens functioneert namelijk het beste vanuit een eigen woonplaats, een eigen woning, een eigen thuis.

Bij intredende ziekte, achteruitgang, veroudering, kiest vrijwel iedereen ervoor om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen. Bij een verblijf in een instelling, al dan niet met/na behandeling, is terugkeer naar de eigen woning, dan wel het kunnen betrekken van een eigen woning, ook de voornaamste zorg.

Tegen minder kosten en met passende begeleiding heeft wonen in een eigen zorgwoning veel positieve effecten op de ontwikkeling van mensen.

Gepaste ondersteuning door mensen met een brede ervaring, mensen die respect hebben voor de ander. Mensen die de tijd nemen en voortdurend in samenspraak blijven met de inwoner/cliënt.

De begeleiding is gericht op verzelfstandiging en op zoveel mogelijk onafhankelijk functioneren op alle levensgebieden. Het uiteindelijke doel is de ondersteuning weer zoveel mogelijk overbodig maken.