Home

Wat doet Stichting MensGoed?

Met de juiste ondersteuning is een verandering altijd mogelijk. Als mensen werkelijk willen, biedt MensGoed deze ondersteuning. Wij zetten in op zelfstandigheid en begeleiden mensen in hun eigen, zelfstandige, woon- en leefomgeving: in hun ‘’Beschermd Thuis’’. Ook als er veel beperkingen/problemen zijn zien wij perspectief.

Wij zijn 7 dagen per week 24 uur per dag inzetbaar voor inwoners en cliënten.

Samen met de inwoner/cliënt zoeken we naar de juiste ondersteuning om problemen op te lossen. Tevens richten we ons op het verhogen van het welzijn.

Ons doel is om samen met de inwoner/cliënt de zelfstandigheid en onafhankelijkheid te vergroten, en de leefomgeving te verbeteren.

Wij hebben een ANBI status, een onbezoldigd bestuur en raad van toezicht. 

Het bestuur bestaat uit:                                                                        De raad van toezicht bestaat uit:

Hans van Eijndhoven                                                                              Djemy ter Neuzen
Lin Koster (Secretaris)                                                                            Geer Hubers
Peter Vonk                                                                                                   Mayan Oomkes
Richard de Jong (Penningmeester)
Robin Groot (Voorzitter)
Sylvia Elders