Hoe?

Hoe werken wij?

 

Stichting MensGoed faciliteert de zorgverlening van inwoners/cliënten. Wij zijn een samenwerkingsverband van zzp’ers.

Stichting MensGoed coördineert de ondersteuning in overleg met de inwoner/cliënt en zoekt samen met hem/haar naar begeleiding die is afgestemd op de zorgvragen.

In overleg met de inwoner/cliënt wordt een plan opgesteld (Mijn plan, ons plan) waaraan beide partijen zich committeren. Zo wordt de geleverde ondersteuning inzichtelijk gemaakt voor de inwoner/client en afgestemd op zijn/haar situatie.

Toetsing van begeleidingsplan en begeleiding vindt (minimaal) ieder half jaar plaats door middel van een evaluatie. Indien inwoner/cliënt en/of Stichting MensGoed dit noodzakelijk vinden, kan een evaluatie ook vaker worden gepland. Als het nodig is wordt na de evaluatie het begeleidingsplan in overleg met inwoner/cliënt aangepast.

De begeleiding wordt betaalt vanuit een PGB. Zo nodig wordt ondersteuning geboden bij de zorgaanvraag. De gemeente is verantwoordelijk voor de toewijzing van de begeleiding. Middels een Keukentafelgesprek met het wijkteam wordt de zorgaanvraag besproken. Bij akkoord door het wijkteam kan een traject worden gestart.

De inwoner/cliënt is verantwoordelijk voor zijn/haar financiën dus is daarom ook verantwoordelijk voor een correct beheer van het PGB. Als blijkt dat hij/zij hiertoe niet in staat is wordt in overleg gezocht naar een oplossing.